Blekinges deltagare till Rallylydnads SM och Lydnads SM
15 - 17 juli i Norrtälje
 
     
   
  Fr v, Rallylydnad: Annelie Hammarqvist,Olofströms BK, Lisa Grönstedt, Sölvesborgs BK, Helen Adofsson-Rehn, Karlshamns BK, Nina Steinbach, Ronneby BK
Lydnad: Jenniefer Ericsson, Karlskrona BK
 
     
     
     
     
     
  Blekingeklubbarnas kommenderingsträningar  
 

På Facebook finns en grupp som är till för oss i Blekingedistriktet och som tävlar/tävlat aktivt.
Syftet med gruppen är att hjälpa varandra till framgångar genom kommenderingar på olika tävlingar klubbar i distriktet.
Syftet är också att skapa gemenskap mellan klubbarna och klubbmedlemmarna i distriktet.

Vi ska alltså hjälpa till att kommendera varandra, få lite mer rutin på hur vi ska träna våra hundar inför tävlingar och på bästa sätt förbereda oss.
Kriteriet på att få vara med i gruppen är att man tävlar/tävlat.

Gruppen skapades i december 2014 av Marlene Lundmark och Carina Lundin och består av cirka 50 personer från olika klubbar i Blekinge.

Har du inte Facebook så kan någon vän hjälpa till att anmäla dig till gruppens träningar.

Välkommen att delta i kommenderingsträningarna!

 
     

 

   
     
     
     
     
     
     
- Karlskrona Brukshundklubb
- Rödeby Brukshundklubb
- Ronneby Brukshundklubb
- Karlshamns Brukshundklubb
- Olofströms Brukshundklubb
- Sölvesborgs Brukshundklubb
- Karlskrona Hundungdom
- Karlshamns Hundungdom
- Sölvesborgs Hundungdom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Blekingedistriktets adress:
  Blekingedistriktet
  c/o Carina Frisk
 
   
  Pg: 6452624-7
  Org nr 836201-05117
   
 
E-post: sbkblekinge@hotmail.se
  Tel. 073-852 53 23